Úvod

Až do poloviny 16. století byli majiteli města i hradu páni z Boskovic. Na konci 17. století získává boskovické panství rod Ditrichštejnů, kteří si budují ve 20. letech 18. století na místo nevyhovujícího hradu, který se pomalu ocital v troskách, nové sídlo, tzv. rezidenci. V letech 1819-1826 přestavbou zrušeného kláštera vznikl empírový zámek, sídlo posledních majitelů panství rodu Mensdorff-Pouilly, kteří převzali boskovické panství v padesátých letech 19. století. Od poloviny 19. století se Boskovice stávají průmyslovým centrem, rozvíjí se zde z původní cechovní malovýroby kovoprůmysl, obuvnictví, výroba konfekce a stavebního materiálu.

Boskovice byly 17. 3. 1849 rozděleny na dvě samostatná města: Boskovice a Židovské město Boskovice, kde v letech 1851 až 1886 sídlil moravský zemský rabín Abraham Plaček. Bylo to uznání důležitosti boskovické židovské obce pro celou Moravu. Svého maxima dosáhl i počet obyvatel židovské čtvrti. V roce 1857 bydlelo ve 102 domech 1810 lidí, přičemž domovskou příslušnost tu mělo 2018 lidí. Stoupalo i bohatství obou obcí. Mezi nejvýznamnější židovské památky patří synagoga maior, mikve a židovský hřbitov.

V tomto malebném městě nabízíme celoroční pronájem rekreační chaty na okraji Boskovic s výhledem na historické centrum města a okolí Boskovické brázdy.

Komentáře jsou vypnuty.